Badanie żywności

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania żywności, które obejmują zarówno badania fizykochemiczne, sensoryczne jak i mikrobiologiczne.

Nasza oferta skierowana jest do producentów i dystrybutorów żywności w której między innymi znajdują się:

 • Badanie bakterii: Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Staphylococcus (gronkowce)
 • Wyliczanie wartości odżywczych,
 • Metale ciężkie
 • Pestycydy
 • Dioksyny
 • Mykotoksyny
 • Antybiotyki
 • Alergeny
 • GMO
 
bigstock-Seed-On-Tweezers-2073911.jpg

Badanie pasz

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania pasz, które obejmują zarówno badania fizykochemiczne, sensoryczne jak i mikrobiologiczne.

Nasza oferta skierowana jest do producentów i dystrybutorów pasz w której między innymi znajdują się:

 • Badanie bakterii Salmonella, bakterie beztlenowe redukujące siarczyny, Enterobacteriaceae
 • Wyliczanie wartości odżywczych,
 • Metale ciężkie
 • Pestycydy
 • Dioksyny
 • Mykotoksyny
 • Antybiotyki
 • GMO
 
pipettes_hi-res2.jpg

Badanie wody

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim, posiada zatwierdzenie do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydawane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Oferta badań obejmuje następujące parametry:
Analizy mikrobiologiczne:

 • Ogólna liczba drobnoustrojów
 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Legionella sp.
 • Clostridium perfringens

Analizy fizykochemiczne:

 • Żelazo
 • Mangan
 • Azotany, azotyny
 • Przewodność elektryczna
 • Odczyn pH
 • Mętność
 • Twardość ogólna
 • Jon amonowy
 • Smak
 • Zapach