shutterstock_547342159.jpg

Badanie kosmetyków

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania kosmetyków oraz surowców kosmetycznych w zakresie mikrobiologii, fizykochemii i analizy sensorycznej zgodnie z normami ISO.

Oferujemy badania dla branży kosmetycznej

 • test konserwacji
 • oznaczanie liczby drożdży i pleśni
 • oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
 • oznaczanie Pseudomonas aeruginosa
 • oznaczanie Candida albicans
 • oznaczanie Staphylococcus aureus
 • oznaczanie Escherichia coli
 • oznaczanie pH
laboratory_beaker_03_hi-res.jpg

Badanie stanu higienicznego warunków produkcji

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania stanu higienicznego warunków produkcji, które obejmują badania mikrobiologiczne wymazów z powierzchni, powietrza i wody oraz pozostałości alergenów w środowisku produkcyjnym.

Czystość mikrobiologiczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość gotowego wyrobu. Dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymagań systemu GMP oraz HACCP wiąże się z koniecznością monitorowania stanu higienicznego środowiska, tj. przeprowadzenia zaplanowanych obserwacji lub pomiarów parametrów kontrolnych systematycznie w regularnych odstępach czasu w celu stwierdzenia, czy wymagane warunki są stale spełniane.
W naszej ofercie proponujemy pobieranie wymazów z tusz zwierząt rzeźnych, pobór wymazu za pomocą wymazówek, płytek odciskowych, lub metodą gąbkową.

Badanie pozostałości pestycydów

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania na zawartość pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, takiej jak:

 • Owoce i warzywa (świeże, mrożone, suszone), grzyby, orzechy
 • Przetwory i soki owocowe i warzywne
 • Zboża i przetwory zbożowe
 • Surowce i przetwory zielarskie, kiełki, przyprawy
 • Pasze

Zakres badań obejmuje ponad 500 substancji czynnych o szerokim zastosowaniu (herbicydy, insektycydy, fungicydy, regulatory wzrostu). Nasza oferta skierowana jest zarówno do producentów i przetwórców żywności jak i klientów indywidualnych.

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. wykonuje również badania pozostałości pestycydów do celów rejestracji środków ochrony roślin, zgodnie z certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Nasza oferta obejmuje:

 • Opracowanie metody oznaczania substancji czynnej wraz z metabolitami
 • Walidację metody analitycznej
 • Przygotowanie próbek i wykonanie właściwych oznaczeń
 • Opracowanie raportu analitycznego, zgodnego z międzynarodowymi standardami i potrzebami klienta