SGS Polska Sp. z o.o. dysponuje siecią niezależnych laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji zgodności
z normą ISO 17025: 2005. Szybkie przeprowadzanie analiz, nowoczesny sprzęt i innowacyjna metodyka to nasza
oferta dla zainteresowanych.

Środki ochrony roślin stanowią
fundament współczesnej produkcji rolnej
i pozwalają rolnikom na zaspokajanie
potrzeb żywnościowych na świecie przez
intensyfkację produkcji. Niestety mogą
mieć one również negatywny wpływ
na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na całe
środowisko naturalne. Dlatego tak ważne
jest kontrolowanie i badanie pozostałości
środków stosowanych w rolnictwie
w produktach żywnościowych zarówno
dla ludzi, jak i zwierząt.

Laboratorium SGS Sp. z o.o. posiada
certyfkaty Polskiego Centrum
Akredytacji oraz Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej w zakresie badań
pozostałości. Dodatkowo wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom klientów
w 2015 roku wprowadziliśmy elastyczny
zakres akredytacji umożliwiający
 

nam szybko odpowiadać na bieżące
potrzeby rynku lub wymagania prawne,
a także reagować na postęp techniczny
i technologiczny.

ZAKRES BADAŃ

Dzięki wyposażeniu laboratorium
w najnowocześniejsze chromatografy
gazowe oraz cieczowe połączone
z tandemową spektrometrią mas (MS/
MS) oferujemy szeroki zakres analiz
pestycydów w żywności pochodzenia
roślinnego o niskiej i wysokiej
zawartości tłuszczu. Obecnie badaniami
objętych jest około 500 substancji
czynnych należących do różnych grup
pestycydów (m.in. chloroorganicznych,
fosforoorganicznych, triazyn,
triazoli) o wielorakim zastosowaniu
(herbicydy, insektycydy, fungicydy itp.).
W odpowiedzi na rosnące wymagania
 

klientów stale prowadzimy badania
i poszerzamy zakres oferowanych analiz.

ZASTOSOWANIE

  • Potwierdzenie jakości produktów rolnych i spożywczych w procesie certyfikacji Integrowanej Produkcji Roślin, GlobalG.A.P. czy rolnictwa ekologicznego;
  • Analiza pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolnych dla potrzeb rejestracji środków ochrony roślin i badań naukowych;
  • Kontrola jakości żywności pod kątem regulacji prawnych UE dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego.

KONTAKT:
t +48 22 329 22 22
afl.pl.doswiadczenia@sgs.com