AUDYTY DRUGIEJ STRONY
 

Oferujemy przeprowadzanie audytów drugiej strony u  Państwa dostawców i partnerów handlowych, pozwalających na precyzyjną ocenę działania „drugiej strony” oraz kontrolę przestrzeganych wymagań i/lub specyfikacji branżowych wynikających z zawartych umów.

FSMA.jpg

Nasi audytorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie i stale podnoszący swoje kwalifikacje, weryfikują czy ustalone kryteria i zasady postępowania są przestrzegane i stosowane przez dostawców/ partnerów handlowych.

Dzięki programowi audytów, jako niezależni i obiektywni obserwatorzy, możemy monitorować wszelkie procesy zapewniając utrzymanie oraz podwyższanie określonych standardów.

KONTAKT:
Ewa Jesionek-Kosior
t +48 691 767 467
ewa.jesionek-kosior@sgs.com

Seafood.jpg

Profesjonalna opinia naszych audytorów pomoże Państwa dostawcom w zrozumieniu stawianych im wymagań.

Audyty drugiej strony to możliwość obniżenia kosztów własnych, dzięki kompleksowej obsłudze zlecanej na zewnątrz. Nie muszą Państwo angażować własnych pracowników, ponosić kosztów audytów oraz kosztów wynikających z ewentualnych reklamacji lub dostaw niespełniających wymagań.

 

AGFO_LINKEDIN.jpg

Audyty przeprowadzane są u dostawców Klienta zgodnie z jego standardami, oprócz poprawy efektywności i rentowności pomagają:

 • zatwierdzać nowych dostawców,
 • kwalifikować i dokonywać okresowej oceny dostawców,
 • monitorować dostawców pod kątem bezpieczeństwa,
 • monitorować produkty pod kątem spełnienia wymagań jakościowych,
 • potwierdzić zachowanie identyfikacji pochodzenia żywności,
 • monitorować wyznaczone etapy łańcucha dostaw,
 • stworzyć sprawnie działającą i efektywną sieć dostawców,
 • podnieść wzajemne zrozumienie w zakresie wymagań jakościowych,
 • utrzymać bardziej ugruntowane relacje z dostawcami i klientami,
 • zmniejszyć liczbę potencjalnych reklamacji,
 • spełniać oczekiwania konsumentów,
 • chronić i promować markę,