bigstock-Seed-On-Tweezers-2073911.jpg

BADANIE PASZ

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne pasz.

Nasza oferta skierowana jest do producentów i dystrybutorów pasz w której między innymi znajdują się:

  • Badanie bakterii Salmonella, bakterie beztlenowe redukujące siarczyny, Enterobacteriaceae
  • Wyliczanie wartości odżywczych,
  • Metale ciężkie
  • Pestycydy
  • Dioksyny
  • Mykotoksyny
  • Antybiotyki
  • GMO