BADANIE POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania na zawartość pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, takiej jak:

  • Owoce i warzywa (świeże, mrożone, suszone), grzyby, orzechy
  • Przetwory i soki owocowe i warzywne
  • Zboża i przetwory zbożowe
  • Surowce i przetwory zielarskie, kiełki, przyprawy
  • Pasze

Zakres badań obejmuje ponad 500 substancji czynnych o szerokim zastosowaniu (herbicydy, insektycydy, fungicydy, regulatory wzrostu).
Nasza oferta skierowana jest zarówno do producentów i przetwórców żywności jak i klientów indywidualnych.

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. wykonuje również badania pozostałości pestycydów do celów rejestracji środków ochrony roślin, zgodnie z certyfikatem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Nasza oferta obejmuje:

  • Opracowanie metody oznaczania substancji czynnej wraz z metabolitami
  • Walidację metody analitycznej
  • Przygotowanie próbek i wykonanie właściwych oznaczeń
  • Opracowanie raportu analitycznego, zgodnego z międzynarodowymi standardami i potrzebami klienta