laboratory_beaker_03_hi-res.jpg

BADANIE STANU HIGIENICZNEGO WARUNKÓW PRODUKCJI

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania stanu higienicznego warunków produkcji, które obejmują badania mikrobiologiczne wymazów z powierzchni, powietrza i wody oraz pozostałości alergenów w środowisku produkcyjnym.

Czystość mikrobiologiczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość gotowego wyrobu. Dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymagań systemu GMP oraz HACCP wiąże się z koniecznością monitorowania stanu higienicznego środowiska, tj. przeprowadzenia zaplanowanych obserwacji lub pomiarów parametrów kontrolnych systematycznie w regularnych odstępach czasu w celu stwierdzenia, czy wymagane warunki są stale spełniane.
W naszej ofercie proponujemy pobieranie wymazów z tusz zwierząt rzeźnych, pobór wymazu za pomocą wymazówek, płytek odciskowych, lub metodą gąbkową.