TestTubesPipette_000013231209_Large.jpg

BADANIE WODY

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim, posiada zatwierdzenie do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydawane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Oferta badań obejmuje następujące parametry:

Analizy mikrobiologiczne:

 • Ogólna liczba drobnoustrojów
 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Legionella sp.
 • Clostridium perfringens

Analizy fizykochemiczne:

 • Żelazo
 • Mangan
 • Azotany, azotyny
 • Przewodność elektryczna
 • Odczyn pH
 • Mętność
 • Twardość ogólna
 • Jon amonowy
 • Smak
 • Zapach