Doradztwo

SGS Polska Sp. z o. o. nie prowadzi konsultacji/doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego – jest to sprzeczne z zasadami certyfikacji. Doradztwo prowadzą firmy zewnętrzne oraz Oddziały Doradztwa Rolniczego: http://www.cdr.gov.pl/.

Publikacje z zakresu doradztwa można znaleźć w zakładce ‘publikacje’ na stronie CDR Oddział Radom:
http://www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne (http://www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne/?act=publikacje)
SGS Polska nie jest upoważniona do udzielenia informacji z zakresu kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub innych Państwowych Instytucji.