Usługi certyfikacji żywności ekologicznej oferowane przez firmę SGS zapewniają zgodność z przepisami oraz zwiększają wartość marki, jednocześnie chroniąc środowisko i spełniając wymagania klienta w kwestii żywności produkowanej ekologicznie.

Nasz szybki i wydajny program certyfikacji w rolnictwie ekologicznym pozwala Twojej firmie odpowiedzieć na rosnącą świadomość społeczną zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz chronić zasoby naturalne i bioróżnorodność. Zapewnia także efektywne narzędzia pozwalające na wejście na kluczowe rynki rolnictwa ekologicznego na świecie.

Dodatkowo nasze niezależne usługi w zakresie certyfikacji produktów ekologicznych dotyczą kwestii:

  • Organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

  • Szkodliwych substancji chemicznych, np. pestycydów i nawozów syntetycznych

  • Hormonów, antybiotyków i leków weterynaryjnych w paszach dla zwierząt

Bez względu na pozycję Twojej firmy w łańcuchu dostaw w branży spożywczej, możesz czerpać korzyści z naszych dostępnych na całym świecie usług i stanowić część tego rozwijającego się rynku. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści świadczą usługi w zakresie certyfikacji w rolnictwie ekologicznym zgodnie ze standardami obowiązującymi na najważniejszych rynkach importowych żywności ekologicznej:

  • Unia Europejska - przepisy w sprawie rolnictwa ekologicznego WE 834/2007 i WE 889/2008

  • Stany Zjednoczone - Narodowy Program Rolnictwa Ekologicznego (NOP)

Jeśli chcesz uzyskać zgodność z innymi programami certyfikacji lub normami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego, możemy połączyć wszystko w pojedynczy, atrakcyjny kosztowo audyt.

KONTAKT:
Małgorzata Bereza
t +48 691 767 106
malgorzata.bereza@sgs.com