GEP (Good Experimental Practice)
Dobra Praktyka Eksperymentalna została wprowadzona w celu ujednolicenia zasad, według których są wykonywane doświadczenia, tak aby zagwarantować odpowiedniąich jakość i wzajemne uznawanie dokumentów dotyczących badań skuteczności działania środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej.

Oferujemy obiektywne i dostosowane
do potrzeb klienta badania:

 • rejestracyjne skuteczności i selektywności środków chemicznych;
 • rozwojowe;
 • porównawcze;
 • biopreparatów, nawozów i nowych odmian roślin

Nasze stacje badawcze spełniają
branżowe wymogi co do badań
skuteczności i procedur rejestracyjnych
zarówno według zasad krajowych, jak
i międzynarodowych.
Doświadczenia polowe SGS, zgodne
z praktykami GEP, obejmują następujące
kategorie:

 • adiuwanty;
 • akarycydy;
 • bakteriocydy;
 • biopreparaty;
 • nawozy;
 • fungicydy;
 • herbicydy;
 • insektycydy;
 • moluskocydy;
 • nematocydy;
 • regulatory wzrostu roślin (PGRs);
 • rodentycydy;
 • doświadczenia przechowalnicze;
 • wirocydy;
 • zaprawy nasienne.

 

  SGS Polska oferuje:

  • doświadczenia dotyczące skuteczności, prowadzone w różnych warunkach klimatycznych i uprawowych;
  • doświadczenia dotyczące selektywności, czyli badanie wpływu produktów na uprawę;
  • protokoły sporządzone zgodnie z normami EPPO;
  • analizy mieszanin;
  • porównanie systemów nawadniania;
  • zarządzanie projektami krajowymi i europejskimi;
  • dostęp do wyników doświadczeń — elektroniczny ARM lub indywidualny klienta;
  • szczegółowe raporty z projektów;

  KONTAKT:
  Maciej Krawczuk

  t +48 691 767 161
  Biuro Warszawa
  t +48 22 329 22 95
  afl.pl.doswiadczenia@sgs.com