Standard GLOBALG.A.P. jest niezależnym i dobrowolnym systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej.

Standard ten łączy mechanizmy produkcyjne i dobrą praktykę rolniczą, ze szczególnym uwzględnieniem właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawozów, doboru odpowiednich technik upraw, optymalnego nawadniania, postępowania z odpadami oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i środowiska.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

  • Zapewnienie jakości produktów rolnych trafiających do konsumenta

  • Zapewnienie jakości surowca dla przemysłu spożywczego

  • Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony roślin, antybiotyków itp.

  • Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz dobro pracowników

  • Zarządzanie odpadami i zanieczyszczeniami, recykling i ponowne wykorzystanie

  • Środowisko i jego ochrona

  • Reklamacje oraz procedura zwrotu/ wycofania produktu.

  • Ochrona żywności przed celowym działaniem niepożądanym

  • Identyfikowalność i segregacja produktu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz ściśle współpracujemy ze specjalistami z dziedziny GLOBALG.A.P. zarówno w kraju jak i na świecie. Nasi Klienci uzyskują nie tylko certyfikat potwierdzający zgodność produkcji z wymaganiami standardu GLOBALG.A.P., ale również dostęp do fachowej informacji w zakresie Dobrej Praktyki Rolniczej (ang. Good Agriculture Practice GAP), analizy HACCP oraz wielu informacji dotyczących najnowszych wymogów stawianych  producentom zbóż, warzyw i owoców. Nasi auditorzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie produkcji, przechowalnictwa, a także zagadnień związanych z audytami dostawców przeprowadzanymi przez sieci handlowe.

ZALETY UZYSKANIA CERTYFIKATU
GLOBALG.A.P. WE WSPÓŁPRACY
Z SGS POLSKA SP. Z O.O.

Posiadanie certyfikatu GLOBALG.A.P. potwierdza Klientom z całego świata prawidłowość produkcji zbóż, owoców i warzyw, materiału rozmnożeniowego oraz kwiatów i roślin ozdobnych, ułatwia handel produktami świeżymi, ułatwia dostęp do kanałów zbytu do sieci handlowych.

KONTAKT:
ALEKSANDRA JELEŃ
t +48 691 767 094
afl.pl.certyfikacja@sgs.com

Dokumenty do pobrania: