GLP (Good Laboratory Practice) — zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej określają wymogi dotyczące personelu, aparatury, metod badawczych i zapisów według wytycznych OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Rozporządzenie to określa kryteria, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych. Certyfikat GLP jest niezbędny w jednostkach badających produkty przed ich rejestracją i wprowadzeniem na rynek.

Mamy wieloletnie doświadczenie w planowaniu i koordynowaniu badań polowych zgodnych z GLP w różnych regionach geograficznych i meteorologicznych. Nasze standaryzowane procedury operacyjne, system dokumentowania badań terenowych, doświadczony personel, podejście ukierunkowane na jakość oraz najnowsze wyposażenie pozwalają na wykluczenie z badań wszystkich czynników subiektywnych.

SGS Polska oferuje:

 • badania pozostałości środków ochrony roślin(Residue Studies)
 • badania rozkładu substancji aktywnych w glebie (Terrestial Field Dissipation Studies)
 • badania polowe, tunelowe, szklarniowe w kontrolowanych warunkach, wykonywane przez doświadczonych pracowników. 

W celu zarejestrowania środka ochrony roślin na terytorium Polski, należy przedstawić badania dokumentujące jego losy i zachowanie w środowisku. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku oferujemy kompleksowe prowadzenie badań rozkładu substancji czynnych w glebie. Posiadamy specjalistyczne narzędzie Geo-tool umożliwiające pobór próbek do 1m głębokości.

Usługi SGS Polska obejmują:

 • konsultacje dotyczące odpowiedniego zakresu badań i kryteriów akredytacji;
 • wybór właściwych lokalizacji i odmian
  w odpowiednich krajach i regionach, opracowanie planu doświadczeń;
 • tworzenie raportów;
 • kompleksowe zarządzanie projektem
  z nadzorem doświadczeń i badań;
 • przygotowanie sprawozdania końcowego.

KONTAKT:
Maciej Krawczuk
t +48 691 767 161
Biuro Warszawa
t +48 22 329 22 95
afl.pl.doswiadczenia@sgs.com