Badania laboratoryjne oferowane przez SGS to analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne. Oznaczenia te potwierdzają bezpieczeństwo i jakość badanych produktów oraz weryfikują ich zgodność z obowiązującym prawem.

analysis_jpg.jpg

Potencjał analityczny i zasoby kadrowe laboratoriów SGS w Polsce w Ożarowie Mazowieckim i Pszczynie, posiadających certyfikat akredytacji na zgodność z ISO 17025:2005 (AB 313 i AB 1232) oraz Laboratoriów SGS m.in. w Niemczech, Francji, Belgii dają możliwość zaspokojenia Państwa wszelkich potrzeb analitycznych z zachowaniem światowych standardów i najwyższej wiarygodności badań.

Oferujemy:

 • kompleksową obsługę analityczną producentów żywności i sieci handlowych,
 • konsultacje dotyczące zakresu badań i interpretacji wyników,
 • pełną poufność w zakresie przekazanych informacjii wykonywanych usług,
 • analizy mikrobiologiczne, w tym drobnoustroje powodujące zatrucia pokarmowe,
 • analizy fizykochemiczne, w tym weryfikację wartości odżywczej, GDA,
 • analizy instrumentalne, w tym badania pestycydów, metali ciężkich, witamin,
 • ocenę sensoryczną, w tym metody: opisowe, porównawcze,
 • badania przechowalnicze,
 • pobieranie i transport próbek na terenie całej Polski,
 • weryfikację znakowania produktów na zgodność z polskimi i międzynarodowymi wymaganiami,
 • audyty, certyfikację i szkolenia.

 

shutterstock_75456961.jpg

Badania laboratoryjne oferowane przez SGS to analizy mikrobiologiczne, fizykochemiczne i sensoryczne. Wykonywane oznaczenia potwierdzają bezpieczeństwo i jakość badanych produktów oraz weryfikują ich zgodność z obowiązującym prawem.

W Laboratoriach SGS wykonujemy zarówno badania na zgodność z wymaganiami prawa międzynarodowego i krajowego, jak również na zgodność ze specyfikacjami Klienta. Pomagamy w doborze odpowiednich metod badawczych i interpretacji wyników z badań. Wykorzystując potencjał analityczny oraz wiedzę ekspercką naszych analityków, można minimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności, a tym samym chronić firmę i markę przed negatywnym rozgłosem.

  KONTAKT:
  t +48 22 721 37 60
  afl.pl.laboratorium@sgs.com

  0005.jpg

  Nasze usługi analityczne kierujemy do producentów:

  • mleka i przetworów mlecznych
  • przetworów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
  • przetworów zbożowych, pieczywa i produktów piekarniczych
  • mięsa i produktów mięsnych
  • ryb, przetworów rybnych i owoców morza
  • pasz i środków żywienia zwierząt
  • napojów bezalkoholowych
  • wyrobów spirytusowych, wina i piwa
  • koncentratów spożywczych
  • wyrobów cukierniczych
  • wyrobów garmażeryjnych
  • olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
  • ziół i przypraw
  • kawy, herbaty
  • suplementów diety
  • kosmetyków