To polski system certyfikacji w zakresie wykazywania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE i 2009/28/WE (tzw. dyrektywa RED), który został  zatwierdzony przez Komisję Europejską 3 czerwca 2014 r.

Właścicielem i administratorem systemu jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie.

System KZR INiG jest polskim odpowiednikiem niemieckiego systemu jakości REDcert, który gwarantuje  spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju przez wszystkich uczestników objętych tym systemem.

KTO PODLEGA CERTYFIKACJI KZR INIG?

System KZR INiG kierowany jest do wszystkich podmiotów występujących w łańcuchu dostaw biomasy:

  • producentów rolnych;

  • przetwórców biomasy;

  • dostawców paliw silnikowych na rynek.

Ocenie podlega cały cykl produkcji biopaliw, biopłynów i biokomponentów – od momentu uprawy surowca do jego finalnego zużycia z uwzględnieniem wszystkichetapów pośrednich (skupu, pośrednictwa, przetwarzania).

ZALETY UCZESTNICTWA W SYSTEMIE KZR INIG

  • System KZR INiG jest jedynym systemem krajowym w tym zakresie.

  • Wydany certyfikat uznawany jest w całej Unii Europejskiej, co umożliwia eksport produktów za granicę.

  • Kompleksowa obsługa, świadczona przez
    audytorów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie certyfikacji biomasy zgodnie z standardami REDcert i ISCC, zapewnia sprawną współpracę oraz krótki czas wydania certyfikatu.

 
 

KONTAKT:
Małgorzata Szczepańska
t +48 691 760 275
afl.pl.certyfikacja@sgs.com