Jest dobrowolnym standardem umożliwiającym różnym podmiotom – niezależnie od ich wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności – dostarczać na rynek produkty niemodyfikowane genetycznie, których status można zweryfikować. Zakres certyfikacji może obejmować jedno lub kilka ogniw łańcucha dostaw, jak również cały proces produkcji.

System certyfikacji IP NON-GMO powstał w odpowiedzi na potrzebę wdrożenia narzędzi do weryfikacji pochodzenia nasion, pasz i żywności pod kątem ich potencjalnego zanieczyszczenia produktami modyfikowanymi genetycznie. Z tego względu wprowadzanie na rynek produktów żywnościowych, nasion oraz pasz niemodyfikowanych genetycznie zgodnie z wymaganiami standardu IP NON-GMO wymaga od certyfikującego się podmiotu wprowadzenia odpowiednich procedur i udokumentowania tożsamości genetycznej nasion, żywności i pasz.

ZAKRES STANDARDU

Closer%20Look.jpg

SGS Polska oferuje przeprowadzenie audytu, celem dokonania niezależnej oceny systemów zarządzania jakością na wszystkich etapach łańcucha dostaw: od doboru nasion, uprawy i zbiorów, przez transport, odbiór, przechowywanie, przetwarzanie i wprowadzenie produktu na rynek.

Uzyskanie certyfikatu zgodności ze standardem IP NON-GMO daje również gwarancję spełnienia wymogów prawnych dotyczących żywności niemodyfikowanej genetycznie i jej znakowania regulowanych Dyrektywą.

Certyfikacja łańcucha dostaw IP NON-GMO nie zastępuje zachowania zgodności z przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

ZALETY UCZESTNICTWA W SYSTEMIE

Uzyskanie certyfikatu IP NON-GMO gwarantuje, że produkty żywnościowe, nasiona oraz pasze są pozbawione genetycznych modyfikacji i zanieczyszczeń, a certyfikowana organizacja stosuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z europejskimi przepisami prawnymi w zakresie żywności niemodyfikowanej genetycznie.

Kompetentny zespół audytorów z wieloletnim doświadczeniem w certyfikacji żywności, gwarantuje kompleksową obsługę na wysokim poziomie.

KONTAKT:
ALEKSANDRA JELEŃ
t +48 691 767 094
afl.pl.certyfikacja@sgs.com