Poza stałą działalnością w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji, dążymy do urzeczywistnienia naszej wizji ducha przedsiębiorczości i innowacji poprzez skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.  

Obecne projekty:

Pomimo szybko zmieniającego się rynku potrafimy zidentyfikować nowe trendy i podążać we właściwym kierunku.  Dlatego też rozwój naszej firmy realizujemy poprzez projekty o charakterze badawczo-rozwojowym mające na celu opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego czy też wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług. Jako ceniony i doświadczony podmiot od lat wspieramy przedsiębiorców poprzez programy nastawione na tworzenie i wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

KONTAKT:
Natalia Wojtalik
t +48 691 761 157
natalia.wojtalik@sgs.com

Udzielamy pomocy doradczej, szkoleniowej a także finansowej, która jest adresowana w szczególności do:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
  • pracowników pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe;
  • osób planujących rozpoczęcie działalność gospodarczą;
  • osób poszukujących pracy.  

Nasze usługi wspierają biznes i odniesienie sukcesu na konkurencyjnym ryku pracy. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z realizowanymi projektami przez SGS Polska.