Konferencja FUELS' ZOOM 2017

 

W dniach 3-4 października 2017 r. w Krakowie Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy wraz z CEC Polska – Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego zorganizowali VIII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2017 pt. „Biowęglowodory i inne paliwa alternatywne a przyszłość paliw ciekłych".
SGS Polska był Złotym Sponsorem wydarzenia. Tegoroczne spotkanie poświęcone było zagadnieniom jakości paliw w kontekście zwiększającego się wykorzystania biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Program Konferencji uwzględniał wszystkie istotne zagadnienia technologiczne i prawne związane z produkcją i stosowaniem biowęglowodorów oraz innych paliw alternatywnych. Szczególna uwaga poświęcona została certyfikacji, m.in. w systemie KZR INiG i jej wpływom na rynek paliw. Branża AFL również miała możliwość wystąpienia wśród prelegentów opowiadając o Certyfikacji KZR widzianej z perspektywy auditorów.