pobor2.png

Pobór prób

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje pobór wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, pobór próbek żywności, pobór powietrza z obszarów produkcyjnych, pobór wycinków, wymazów z tusz zwierząt rzeźnych, pobór wymazu (za pomocą wymazówek, płytek odciskowych, metodą gąbkową).

Laboratorium dysponuje profesjonalnym sprzętem do pobierania próbek, a próbkobiorcy posiadają odpowiednie uprawnienia i szkolenia. Transport próbek do laboratorium odbywa się w warunkach chłodniczych, samochody wyposażone są w termotorby, termoboksy oraz chłodziarki. Próbki docierają do laboratorium tego samego dnia i do momentu rozpoczęcia badań są przechowywane w monitorowanych warunkach chłodniczych.

Pomiary terenowe:
woda – temperatura, zawartość chloru wolnego

przechowalnicze.png

Badania przechowalnicze

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje badania przechowalnicze pozwalające ustalić dopuszczalny/zalecany termin przydatności do spożycia. Test polega na zbadaniu zmian stanu produktu w trakcie przechowywania w określonych przez producenta warunkach. Laboratorium SGS dysponuje środkami/sprzętem, które takie badania pozwalają przeprowadzić. Klienci mogą zlecić laboratorium przechowywanie próbek w określonych przez siebie warunkach temperaturowych na określony czas, po którym wykonane zostaną badania sensoryczne i mikrobiologiczne w kierunkach odpowiednich dla rodzaju i składu próbki, zgodnie z tym do czego obligują przepisy.

Global Softlines EDM Square.jpg

Szkolenia

Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. oferuje szkolenia z zakresu analityki sensorycznej i mikrobiologicznej. Szkolenia skierowane są do kadry zarządzającej, technologów żywności, pracowników działu jakości, laboratoriów zakładowych, handlowców jak i pracowników produkcyjnych. Szkolimy personel pracujący w zakładach produkcyjnych, dystrybucji, handlu detalicznym.

Laboratorium SGS oferuje następujące typy szkoleń:

  • Szkolenia otwarte
  • Szkolenia otwarte skierowane do konkretnej branży spożywczej
  • Szkolenia zamknięte w Laboratorium jak i w siedzibie Klienta