Wdrożenie przez SGS Polska Sp. z o.o nowych innowacyjnych usług dla producentów zbóż
 

Skrócony opis: 

Wnioskodawca:             SGS Polska Sp. z o.o.
Tytuł:                               Wdrożenie przez SGS Polska Sp. z o.o nowych innowacyjnych usług dla producentów zbóż
Okres realizacji:             01.10.2016 - 30.09.2018
Numer projektu:             RPMA.01.02.00-14-5698/16-00

O projekcie: 
Głównym celem projektu jest poznanie struktury mikrobiomu fyllosfery zbóż oraz utworzenie banku patogenów. Gromadzenie tej wiedzy umożliwi opracowanie konsorcjum mikroorganizmów o działaniu antagonistycznym w stosunku do patogenów, które będą mogły być wykorzystane w systemie integrowanej uprawy z ograniczoną ochroną chemiczną. Do realizacji tego zadania utworzone zostanie laboratorium mikrobiologiczne. Umożliwi to monitoring zarówno patogenów jak i mikroorganizmów potencjalnie pożytecznych w rolnictwie i możliwych do wykorzystanie w integrowanej ochronie zbóż. Laboratorium umożliwi również przeprowadzenie analiz wrażliwości patogenów na powszechnie stosowane fungicydy

Rezultatem zaplanowanych badań będzie opracowanie systemu integrowanej ochrony z wykorzystaniem mikroorganizmów antagonistycznych. Program również będzie uwzględniał zminimalizowanie wykorzystania środków ochrony roślin. Dodatkowo opracowane zostaną listy patogenów o największym ryzyku powstawania odporności. Wiedza ta pozwoli dostosować wykorzystywane środki ochrony roślin do danego rejonu i jego warunków środowiskowych.