WERYFIKACJA ETYKIET
 

Obowiązkiem każdej firmy wprowadzającej na rynek środki spożywcze jest zamieszczanie na etykietach informacji w sposób rzetelny i zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Zarówno w Polsce jak i na całym świecie przepisy prawne dotyczące znakowania produktów spożywczych są bardzo złożone i podlegają ciągłym zmianom.  Ponadto regulacje prawne z tego zakresu bardzo często nie są jednoznaczne, przez co ich interpretacja oraz prawidłowe stosowanie są skomplikowane.

EU%20Food%20Labelling.jpg

Firma SGS jako światowy lider w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji oferuje usługę weryfikacji etykiet produktów spożywczych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego. Nasi specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę sprawdzają poprawność i kompletność informacji zawartych w oznakowaniu. Weryfikacja jest wykonywana w oparciu o ogólne regulacje prawne dotyczące zasad znakowania, jak również szczegółowe wymagania dla wybranych grup produktów oraz aktualne interpretacje i zalecenia publikowane przez jednostki urzędowej kontroli żywności.

KONTAKT:
Monika Grzebalska
t
 +48 691 760 673 
monika.grzebalska@sgs.com

Agata Kołek
t
 +48 691 767 906 
agata.kolek@sgs.com

Labelling.jpg

Ocenie podlegają między innymi takie elementy etykiety jak:

 • nazwa produktu,

 • wykaz składników,

 • wyróżnienie alergenów,

 • oznaczenie daty minimalnej trwałości/terminu przydatności do spożycia, numeru partii,

 • warunki przechowywania,

 • sposób użycia,

 • nazwa i dane identyfikacyjne podmiotu odpowiedzialnego,

 • ilość nominalna produktu,

 • wartość odżywcza produktu,

 • oświadczenia żywieniowe i zdrowotne,

 • inne dodatkowe zapisy wymagane prawem,

 • rozmieszczenie tekstu.

EU%20labelling%20article%20shutterstock_361662005.jpg

W efekcie współpracy z nami, Klient otrzymuje raport, w którym poszczególne zapisy z etykiety zostały ocenione, poprawione i skomentowane, dzięki czemu bez trudu naniesie na etykietę niezbędne poprawki.

Przygotowując etykietę na rynki zagraniczne należy mieć na uwadze, że bezpośrednie tłumaczenie podanych informacji nie jest wystarczające do zapewnienia ich prawidłowości. Firma SGS w ramach globalnej współpracy oferuje tłumaczenie i weryfikację etykiet produktów spożywczych przeznaczonych również na rynki zagraniczne, z uwzględnieniem nie tylko wymogów prawnych, ale także nazewnictwa i zasad obowiązujących na rynku docelowym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  SGS i skorzystania z naszych usług!