Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych

Obrót, handel, czyli wprowadzanie produktów na rynek również dla produktów ekologicznych jest regulowane przez rozporządzenia unijne. Producenci, którzy zamierzają prowadzić tę działalność muszą przestrzegać poniższych, skrótowo ujętych, warunków:

  • postępowanie z produktami ekologicznymi powinno być odseparowane od działań prowadzonych na innych produktach,
  • należy zapewnić wyraźne oznaczenia w każdym momencie postępowania z produktami ekologicznymi,
  • wszystkie czynności muszą być udokumentowane. Dokumentacja dotycząca przepływu produktu musi umożliwiać identyfikację drogi produktu od klienta do dostawcy.